Adalet Bakanlığına 3200 Personel Alınacaktır Başvuru İçin Detaylı Bilgi Nelerdir.


0

Adelet Bakanlığı Personel Alım Şartları-Ceza İnfaz Katibi Başvurusu nasıl yapılır.

Resmi Gazetede Yayınlanan Bilgiye Göre Bakanlık Bünyesinde Çalışacak Binlerce Personel Alınacaktır. Verilen Bilgiye Göre Kurumda Çalışacak Ceza İnfaz Katibi Kpss Puanı en düşük 70 puan üzeri alan adaylar başvuruda bulunacak Şartlar nelerdir Açıklayıcı detaylı bilgi nelerdir.

elemanbulma.com

Adalet Bakanlığı 3200 personel alım yapacağını ve başvuru şartları nelerden oluşuyor? Adalet Bakanlığı alacağı personel ceza infaz kurumu katibi alacağını açıkladı. Binlerce Aday KPSS puanıyla belirlenecektir. Başvuru yapmak isteyen kişilerin detaylı bilgiler nelerdir öğrenmek istiyor. Başvurular tarihi 18 Ocak – 5 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Binlerce kişi Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusunu nasıl yapacak?

ADAY BAŞVURUYU NASIL YAPACAKTIR?

Açıklanan Bilgiye Göre Başvurular 18 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp, 05 Şubat 2021 Cuma günü mesai saati bitiminde (16:00) Bitecektir.

Başvuracak Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden edecekleri başvuru formunu doldurduktan sonra öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlığına (sınav merkezi) veya herhangi bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvura da bulunacaktır. Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıkları dışında Başka Yerlere yapılacak başvuru kabul edilmeyecektir. Diğeri de adalet komisyonu başkanlıklarına posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU YAPMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Özel belirtilen şartlar

A- Ceza infaz kurumu kâtipliği kadrolarına başvura bilmek için Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksek okulu veya meslek yüksek okulları adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri program veya lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olması, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmiyor.)

b) Yukarıda belirtilen kriterlerin dışında,lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmalı. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmalıdır.

SINAV YAPILACAK YERLERİ!

Uygulama sınavına katılacak ceza infaz kurumu kâtibi adaylarının sözlü sınavdan önce 12.02.2021 tarihinde ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav komisyonunun bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı resmi internet sitelerinde ilan edilecek, yazılı bildirim yapılmayacaktır. Baş vuruda Bulunup Sınava katılma hakkını kazanamayanlara herhangi bir bildirim bulunulmayacak.

Ceza infaz kurumu kâtipliği sözlü sınavı başlangıcı 31 Mart 2021 ve devam eden günlerde yapılacak. Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilecek.

Sınav sözlü ve uygulamalıdır.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecek.


Like it? Share with your friends!

0
Eleman Bulma

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir