İBB İş ilanları İbb Zabıta Alım Başvurusu Nasıl Yapılır.Şartları Nelerdir.


0

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapacak adaylar için yayımlanan zabıta memur alım ilanında, “657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak ” denildi.

Başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız gerekmektedir:

İBB ZABITA ALIMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

İBB ZABITA ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesi gereğince belirtilen süreler geçmiş olsada kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayacaktır başvuru sahibi.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişiği olmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ZABITA MEMUR ALIMINDA GEREKEN ÖZEL ŞARTLAR

1. İlan edilen detaylar Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşıması ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olması ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olması önelidir.

2. Tartı ve ölçü aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzcayapılacaktır.)

3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması (8/2/1991 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

4. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarında disiplin veya ahlaki nedenlerle çıkartılmış olmamak.


Like it? Share with your friends!

0
Eleman Bulma

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir